Parkinson

De parkinson therapie

Mensen met Parkinson krijgen voornamelijk te maken met bewegingsstoornissen die de kwaliteit van leven verminderen. Parkinson therapie bij Fysiotherapie Heikant is erop gericht om de ziekte van Parkinson op de volgende gebieden tegen te gaan:

Lopenwaarbij er m.n. aandacht is voor wenden en keren, wat te doen bij freezing en het bewegen in kleine ruimtes
Valangst en Vallenhet inventariseren van (bijna) valmomenten en training ter voorkoming
Transferszoals omrollen in bed, in en uit bed komen, opstaan en gaan zitten op een stoel, in en uit de auto komen etc
Conditieinventarisatie van de huidige conditie en het verbeteren hiervan
Lichaamshoudingtraining tot een actieve houding; het verminderen van pijn door houdingsproblemen.
Reiken en grijpencognitieve training , gebruikmaken van ‘cues’ (= trucjes) om te zorgen dat dagelijkse activiteiten zelfstandig kunnen worden uitgevoerd

Waarom Parkinson therapie bij Fysiotherapie Heikant

Maatschap Fysiotherapie Heikant is aangesloten bij het landelijk netwerk van zorgverleners dat gespecialiseerd is in het behandelen en begeleiden van Parkinson patiënten.  Fysiotherapeut Michiel Knibbe heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met 040-2539665 of mailen naar [email protected]