Online aanmelden

Interview Martin

Ik ben geïnteresseerd in de ‘mens als geheel’ en dat kan ik goed gebruiken in mijn vak als fysiotherapeut. Zeker nadat ik een opleiding tot acupuncturist heb gevolgd  kan ik bij mensen verder kijken dan hun klacht, meer een groter geheel van oorzaak en gevolg zien. Dat is ook de reden om geen specialisatie te gaan doen; ik wil graag een allround fysiotherapeut zijn. Daarvoor heb ik op veel gebied cursussen gevolgd: van kinderen tot ouderen, van orgaanklachten tot orthopedische aandoeningen en van sport en inspanningsfysiologie tot anatomie. Tevens ben ik actief in de oncologische revalidatie (Herstel en Balans). Mijn laatst gevolgde cursus is Dry Needling.
Mijn naam is Martin van Dam, afgestudeerd in 1978. Ik woon met mijn vrouw op de Berkt in Veldhoven en wij hebben vier dochters. Ter ontspanning is hardlopen heel belangrijk voor me. Daarnaast tennis en wandel ik graag. Als ik dan toch buiten ben:  vogels kijken is een grote hobby, ook samen met andere leden van de vogelwerkgroep van het IVN. Daarnaast vind ik uitgaan, (kleine) vakanties en museumbezoek leuk.

In mijn behandelingen streef ik ernaar om samen met de patiënt te zoeken naar een oplossing voor zijn/haar klacht of een weg te vinden, waardoor de bestaande situatie zo optimaal mogelijk blijft. Dat is vooral belangrijk bij bijvoorbeeld mensen met zware longproblematiek.

De komende tijd wil ik me gaan verdiepen in de fysiotherapie bij ouderen; daar liggen naar mijn idee nog veel kansen en mogelijkheden.

Juni 2013, opgetekend door Sandra van der Heijden, fysiotherapeute.