Revalidatie na het COVID-19 virus.

Karen de Joode en Michiel Knibbe zijn als fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van patiënten die weer herstellende zijn van  het coronavirus. 

Natuurlijk willen zij ook graag uw vragen beantwoorden! Dat kan via ons telefoonnummer 040-2539665 of per mail [email protected]

In onze behandeling richten we ons op:

De longfunctie

Hierbij kunt u denken aan het verminderen (van ervaren) van kortademigheid, het aanleren van adequate hoesttechnieken en een beoordeling maken van de kracht van de ademspieren.

Het fysiek functioneren

Hierbij kunt u denken aan vergroten van de mobiliteit door traplopen en lopen met of zonder hulpmiddel. Het verbeteren van de (algehele) conditie en (het verbeteren van de algehele) kracht.Een actief beweegpatroon en gezonde voedingstoestand horen hier ook bij, eventueel in samenwerking met een diëtist. Ook moeite met slikken kan in samenwerking met een logopedist (kan) behandeld worden.

Het mentaal functioneren

Het behandelen van mentale problemen doen we samen met professionals uit andere disciplines, zoals een psychosomatisch fysiotherapeut, haptotherapeut of psycholoog. Mogelijke behandeldoelen hierbij zijn: ontspanning ervaren, inzicht krijgen in cognitieve veranderingen en hier compensatie strategieën voor aanleren, inzicht geven in de gevolgen van een langdurige IC opname.

Positieve Gezondheid 

Wij werken volgens het concept van Positieve Gezondheid. Dit concept leent zich bij uitstek voor toepassing bij patiënten met een langdurige zorgvraag, problemen binnen meerdere dimensies van gezondheid en een omvangrijk herstelproces. Dit is zeker het geval bij patiënten die een corona infectie hebben doorgemaakt (bijvoorbeeld als er sprake is van PICS).

Vanuit het oogpunt van Positieve Gezondheid richt een behandeling zich niet alleen op de specifieke ziekte, maar heeft de behandelend therapeut ook aandacht voor het bevorderen van veerkracht en persoonlijke zingeving als bronnen van herstel. Binnen het concept Positieve Gezondheid wordt gekeken naar zes dimensies van gezondheid: