Claudicatio

Wat is claudicatio intermittens?

Claudicatio Intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een aandoening van de vaten in de benen en/ of de buik. Hierdoor kunnen pijnklachten in de kuit of bovenbenen ontstaan. Door deze pijn is het niet mogelijk lange afstanden te lopen. Mensen met deze klachten zijn op een bepaald punt genoodzaakt te stoppen met lopen om de pijn in hun benen te laten zakken, zodat ze daarna weer verder kunnen lopen.

De beste manier om deze klachten te behandelen en eventuele operaties uit te stellen of te voorkomen, is lopen! In samenwerking met het ClaudicatioNet is een behandelprogramma voor mensen met etalagebenen opgesteld. Het belangrijkste onderdeel van dit programma is de gesuperficieerde looptherapie (GLT).
Deze training bestaat uit loopsessies van korte duur (3 of 5 minuten) maar wel met een hoge intensiteit (stevig doorwandelen). Dit wordt afgewisseld met rustperiodes en wat oefeningen. Een behandeling duurt dertig minuten.

 

Gesuperficieerde looptherapie (GLT) bij Fysiotherapie Heikant

In overleg met de chirurg of huisarts, die ook bekend zijn met ClaudicatioNet, beslist u of u deel gaat nemen aan het looptrainingsprogramma. Uw naam wordt doorgegeven via een digitaal doorverwijzingssysteem aan uw ClaudicatioNettherapeut naar keuze en deze belt u dan vervolgens voor een eerste afspraak.
De eerste keer dat u komt wordt een loopbandtest afgenomen zodat later een vergelijking gemaakt kan worden met de beginsituatie. Tevens wordt dan duidelijk uitleg gegeven over de gang van zaken tijdens de trainingsperiode.
U komt zes weken lang twee maal per week trainen, en daarna zes weken één maal per week. Hierna volgt een evaluatie en wordt besloten of de training voortgezet wordt. Dit kan dan afbouwend naar één maal per twee weken of één maal per maand en wordt uiteindelijk afgesloten. Ook kan het zijn dat uit de evaluatie komt dat verder onderzoek nodig is. U wordt dan terugverwezen naar huisarts of specialist.