Online aanmelden

Dry needling

Wat is dry needling?

Dry needling is een behandelmethode waarbij met behulp van een dunne (acupunctuur)naald een triggerpoint in een spier wordt aangeprikt. Hierdoor raakt de spier snel en langdurig ontspannen.

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een kleine verdikking in een spier(vezel) die vaak lokaal drukpijnlijk is en soms uitstraalt in een arm of been. Een triggerpoint ontstaat door (langdurige ) overbelasting, verkeerd gebruik van de spier, door een acuut trauma, langdurige immobilisatie of door verkramping van de spier (zoals b.v. bij stress). Soms is de spier stijf, kan de kracht verminderd zijn of een omliggend gewricht beperkt zijn.

Wie is de therapeut?

Dry needling wordt gegeven door Martin van Dam. Hij is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten.

Hoe gaat dry needling in zijn werk?

Tijdens de eerste zitting vindt er een gesprek plaats over het ontstaan en beloop van de klacht. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarin onder meer wordt gezocht naar de triggerpoints. Hierna wordt een behandelplan opgesteld. Daarna wordt het triggerpoint, nadat de huid is gereinigd met een steriele naald aangeprikt. Dit merk je aan een optredend dof gevoel of een scheutje door de spier (twitches). Vervolgens beweegt de therapeut de naald een aantal keer rustig op en neer totdat het doffe gevoel of het scheutje verdwijnt. Indien er meerdere triggerpoints zijn worden deze één voor één behandeld.