Kinderfysiotherapie

Wat is Kinderfysiotherapie Veldhoven?

Kinderfysiotherapie Veldhoven is gericht op het bewegend functioneren van kinderen 0 tot 18 jaar. Kinderen bij wie de motoriek en zintuigen niet vlot ontwikkelen, hebben meer oefening nodig om vaardigheden te leren. Dat varieert van fietsen en klimmen tot beter schrijven. Het kan ook zijn dat kinderen moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.

Wat doet de kinderfysiotherapeut in Veldhoven?

De eerste keer praten we uitgebreid over de ontwikkeling van het kind tot nu toe. De hulpvraag van kind/ouders, (huis)arts of school komt dan ook aan bod. In de behandeling werkt de kinderfysiotherapeut Veldhoven doelgericht aan het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Is er sprake van ‘scheve schedels’, dan kunnen we een schedelmeting doen.

Mogelijke indicaties bij baby/peuter voor kinderfysiotherapie

Mogelijke indicaties bij kinderen voor kinderfysiotherapie