Schedelmeting baby’s in Veldhoven

Bij zuigelingen met een voorkeurshouding kan er een afwijkende vorm van de schedel ontstaan. Met behulp van een schedelmeting kan er een objectief oordeel gegeven worden over de schedelvorm. Dit wordt gedaan door de kinderfysiotherapeute van Gezondheidscentrum Heikant in Veldhoven. Zij is hierin gespecialiseerd en kan naast het meten ook tips en adviezen geven over de dagelijkse handelingen.

De schedelmeting heet Plagiocephalometrie (PCM). Een bandje van thermoplast wordt om de schedel gelegd, wanneer deze hard geworden is (na 2-3 minuten) ontstaat er een afdruk van het hoofd. Het bandje kan dan gekopieerd worden op papier en daarop kunnen diameters nagemeten worden. Met deze getallen wordt een ratio berekend en bepaald of de schedelvorm binnen of buiten de normen valt.

Op basis hiervan kan eventueel besloten worden door te verwijzen naar de kinderarts die Helmtherapie op kan starten.