Tape tegen hooikoorts

U gebruikt misschien medicatie wegens hooikoortsklachten.

Er is een andere oplossing: Het gebruik van (kinesio/medical) tape! Door op de rug een tape aan te brengen kan er via het zenuwstelsel invloed uitgeoefend worden op uw klachten. Uit ervaring blijkt dat ongeveer 50% van de mensen met hooikoorts een klachtenvermindering ervaren door de tape.

Eén maal tapen kan voldoende zijn om het hooikoortsseizoen met minder klachten door te komen. Het kan nodig zijn de tape nog eens te herhalen.

U kunt contact opnemen met onze assistente om een afspraak te maken.